אגרות חוב

סימול: DLRL.B1
שם: דלק תמלוגיםאגחא
מחיר: 84.46
שינוי: 1.24
שינוי באחוזים: 1.49
תשואה לפדיון: 10.1781
מח'מ: 4.08
ע.נ. רשום למסחר: 308,694,077
מחיר נמוך שנתי: 65
מחיר גבוה שנתי: 101.25