אגרות חוב

סימול: DLRL.B1
שם: דלק תמלוגיםאגחא
מחיר: 100.76
שינוי:
שינוי באחוזים:
תשואה לפדיון: 5.1327
מח'מ: 4.2
ע.נ. רשום למסחר: 334,106,466
מחיר נמוך שנתי: 97.04
מחיר גבוה שנתי: 105.77