אגרות חוב

סימול: DLRL.B1
שם: דלק תמלוגיםאגחא
מחיר: 92.59
שינוי:
שינוי באחוזים:
תשואה לפדיון: 7.3719
מח'מ: 4.13
ע.נ. רשום למסחר: 308,694,077
מחיר נמוך שנתי: 65
מחיר גבוה שנתי: 100.83