אגרות חוב

סימול: DLRL.B1
שם: דלק תמלוגיםאגחא
מחיר: 98.61
שינוי: -0.12
שינוי באחוזים: -0.12
תשואה לפדיון: 5.569
מח'מ: 4.09
ע.נ. רשום למסחר: 334,106,466
מחיר נמוך שנתי: 97.04
מחיר גבוה שנתי: 105.77