דירקטוריון החברה

אסי ברטפלד

יו"ר הדירקטוריון

מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה מאז הנפקת החברה במאי 2018. מכהן כנשיא ומנכ"ל של קבוצת דלק משנת 2003, כיו"ר דירקטוריון ודירקטור בכמה חברות מקבוצת דלק. בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב.

רולי קלינגר

דירקטורית חיצונית

מכהנת כדירקטורית החל מחודש ספטמבר 2018. עורכת דין, בעלת תואר ראשון (L.L.B) במשפטים מאוניברסיטת תל-אביב ולימודי תואר שני בתוכנית לחקר סכסוכים, ניהולם ויישומם, באוניברסיטה העברית בירושלים.

רמי ארמון

דירקטור חיצוני

מכהן כדירקטור החל מחודש מאי 2018. משמש כדירקטור מקצועי עם ניסיון רב בפיננסיים ובממשל תאגידי. כמו כן, כיהן במשך שנים רבות כמנהל השקעות ראשי של מנורה מבטחים פנסיה וסמנכ"ל החברה. בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה וניהול מהאוניברסיטה הפתוחה ובוגר תוכניות דירקטורים בכירים באוניברסיטת תל-אביב ובמרכז הבינתחומי.

שלמה לנדאו

דירקטור בלתי תלוי

מכהן כדירקטור החל מחודש מאי 2018. שימש כ-40 שנה כמנכ"ל ודירקטור בחברה תעשייתית פרטית. בעל תואר ראשון (B.A) בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב ובוגר קורס דירקטורים של התאחדות התעשיינים.